“Mersedes-Benz” 400 000-nji “G-Class” -yň önümçiligini yglan etdi. “Motor” -yň habaryna görä, ýubileý belgisi boýunça kolleksiýada “G-Class” -yň dürli üýtgeşmeleri bolan 20-den gowrak awtoulagy nemes janköýerine baýrak berildi.

“Mersedes-Benz G-Class” -yň taryhy 1979-njy ýyldan başlaýar. Kompaniýa 2017-nji ýylyň iýul aýynda 300 000 marka, Awstriýadaky 3 zawodynda bolsa 5 ýyldan az wagtyň içinde ýene 100 000 nusga ýygnamagy başardy. hünärmenler “G-Class” -a bolan islegiň ep-esli artandygyny aýtsa-da, kompaniýanyň ýolbaşçy düzümi üstünlikli modeli aýratyn kiçi marka bölmek meýilnamalary barada gürleşýärler.

“Mersedes-Benz” -iň ýubileý press-relizinde “nol mukdarda zyýanly gaz çykarýan” elektrik G-Classyň ýakyn wagtda hödürlenjekdigi tassyklandy. Ýöne kompaniýa bu awtoulag kysymynyň jikme-jiklikleri bilen häli hiç kimi tanyşdyrmady.

Ýene-de şu ýerde, dizel görkezijisi 400 d bolan, “agyr” ýangyçda işleýän liniýanyň ýaňy-ýakynda giňeldilen görnüşiniň durmuşa ornaşdyrylmagy bu awtoulaglaryň täze nesliniň ýakyn wagtda dizelden düýbünden ýüz öwürmejekdigini aňladýandygyny bellemelidiris.