Aşgabatda ýerleşýän Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti Rumyniýanyň iki uniwersiteti bilen hyzmatdaşlyk barada şertnamalara gol çekdi. Gol çekmek dabarasy ýurdumyzyň ähli pudaklarynyň gazananlaryny görkezýän we Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan köpugurly serginiň çäginde geçirildi.

Türkmen we rumyn uniwersitetleriniň ýolbaşçylary göni onlaýn baglanyşygynyň barşynda şertnama baglaşdylar. Gol çekilen ilkinji resminama, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti bilen Rumyniýanyň iň gowy ýigrimi okuw jaýynyň biri bolan Piteşti (The University of Pitesti) uniwersitetiniň arasynda özara düşünişmek baradaky Ähtnama boldy.

Şeýle hem Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti Ýewropanyň ýokary bilim giňişliginiň, şeýle-de Ýewropa uniwersitetler assosiasiýasynyň agzasy bolan Arad şäheriniň Wasile Goldiş Günbatar Uniwersiteti (Vasile Goldis Western University of Arad) bilen hyzmatdaşlyk hakynda Şertnama gol çekdi.