“Google” kompaniýasy “Iň oňat ykjam programma” we “Iň oňat oýunlar” naminasiýasy boýunça sanawyny düzüp, “Play Market” -däki ykjam programmalar üçin 2020-nji ýylyň netijelerini yglan etdi. Hasabatda “2020-nji ýyl näçe kyn gelen bolsa-da, bu ykjam programmalar we oýunlar ruhumyzy götermäge we dynç almaga kömek etdi” diýilýär.

2020-nji ýylyň iň oňat ykjam programmalary:

Loona – MSQRD döredijileri tarapyndan üpjün edilen, has gowy uklamaga kömek edýän programma;

Norbu – stres we duýgulary düşünmek bilen dolandyrmak üçin döredilen programma;

Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint – ykjam enjamlarda Office bilen işlemäge kömek edýän programmalar toplumy;

Grid gündeligi – gündeligi we maslahatlary we şablonlary ulanýan meýilleşdiriji;

Zoom – wideo konferensiýa hyzmaty;

Calmaria – dem alyş usullary we dynç almak üçin maşklar üçin hyzmat;

Vita – aýdym-saz kitaphanasy, effektler, süzgüçler we beýleki funksiýalar bilen wideo redaktory;

Reface – wideo ýüzi çalyşmak hyzmaty;

Dolby On: Audio & Music – aýdym-saz, podkast we beýleki döredijiligi ýazga almak üçin ykjam programma;

Instories – Instagram, aýdym-saz kitaphanasy, animasiýa şriftleri üçin taýýar şriftleri bolan “Taryh” şablony;

Bazaart – şekilleri we grafiki dizaýny redaktirleýän programma;

Taýasui sketches – beýleki funksiýalar bilen redaktirleme ruçkasy bilen import edilýän suratlary çekmäge kömek edýän programma;

Vsplesk – aýdym-saz ýazgy programmasydyr;

Timecap – endik yzarlaýjydyr.

2020-nji ýylyň iň gowy oýunlary:

Genshin Impact – Iň gowy oýun ýeňiji;

Dostum Tom: Dostlar – ulanyjy wersiýasyndaky iň gowy oýun;

Brawlhalla – “Ubisoft” -yň döreden oýny iň gowy bäsdeşlik oýnunyň ýeňijisi;

Cookies Must Die – “Rebel Twins” tarapyndan döredilen iň oňat garaşsyz oýun;

Disneý: Sowuk başdan geçirme – Iň oňat tötänleýin oýun ugry boýunça ýeňiji;

Fancade – Iň oňat innowasiýa oýun ugry boýunça ýeňiji.