ABŞ-nyň elektrik awtoulag öndürijisi Tesla 24-nji noýabrda 500 milliard dollardan gowrak bazar kapitalyna eýe boldy. Bu barada «Reýter» habar berýär.

Kompaniýanyň paýnamalary 2020-nji ýylyň başyndan bäri 6 esse ýa-da ondanam köp ýokarlandy.

Tesla paýnamalarynyň iň soňky ýokarlanmagy 21-nji dekabrda kompaniýany Dow Jones indeksine goşmak kararyna gelenden soň bolup geçdi. Karar yglan edileli bäri Teslanyň aksiýasy 28 göterim ýokarlandy.

Paýnamalaryň bahasynyň ýokarlanmagy netijesinde kompaniýanyň başlygy Ilon Maskyň baýlygy Bloomberg milliarderler indeksinde (yzygiderli täzelenýän sanawda) 127,9 milliard dollara ýetdi. Aksiýalaryň 21 göterimine bolsa “Snake Mask” eýeçilik edýär.

2020-nji ýylyň başynda Mask Bloomberg milliarderler indeksinde 35-nji orny eýeledi. Häzirki wagtda Microsoft-yň esaslandyryjysy Bill Geýtsden ozup geçip ol ikinji ýeri eýeläp, Amazonyň esaslandyryjysy Jeff Bezosdan sähelçe yzda galýar.

Öňräk bolsa, käbir habarlarda Mask Bloomberg-iň häzirki wagtda täzelenen milliarderleriň sanawynda birinji orunda durandygy we baýlygynyň bir hepdede takmynan 14 milliard dollar artandygy habar berlipdi.