Hormatly okyjylar, şu wagt ulanýan sanlarymyzyñ ýazuwdaky şekillerini (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0) ilkinji gezek 780-850-nji ýyllar aralygynda ýaşap geçen Al Harezmi oýlap tapypdyr. Al Harezmi matematika we geometriýa ylymlarynda birnäçe açyşlary oýlap tapan alym diýip hasap edilýär.
Esasan hem, şuwagtky ýazan wagtymyz ulanýan sanlarymyzyñ şekilini her bir sanyñ içindäki derejä (gradusa) görä oýlap tapypdyr. Eger surata seretseñiz has aýdyñ düşünersiñiz…
Baýew Hudaýberdi