RIA Nowostiniň habaryna görä, Russiýanyň zähmet bazaryndaky iň köp aýlyk alýan hünärler uzak onlaýn iş görnüşini alyp barýanlar diýlip görkezilýär.
Rabota.ru portalynyň habaryna görä, iň ýokary aýlyk programmist-analitik 1C işçisine – 270 müň rubl (3500 dollar) teklip edilýär. Dalaşgärlerden azyndan 4 ýyl iş tejribesi, şeýle hem 1 C konfigurasiýasy we maglumat bazasynyň başarnyklary barada doly bilimi bolmagy talap edilýär.
Ikinji ýerde 200 müň rubl (2500 dollar) aýlygy bilen Daşary ykdysady gatnaşyklar boýunça menejerleri hasaplanýar. Olar daşary ýurtlardan dokma maşynlaryny satyn almak we Russiýa getirmek meýilnamasyny düzýärler. Dalaşgärlerde 5 ýyl iş tejribesi we daşary ýurt dillerini bilmek we gepleşik tejribesi bolmaly.
“Sberavto backend” programmistine – 180 müň rubl (2300 dollar) teklip edilýär. Programmany işläp düzmekde tejribe, Golang programmirleme dilini bilmek we “Docker” we “Kubernetes” programmalaryny ulanmak tejribesi gerek.
Qualifiedokary hünärli Html-programmiste – 140 müň rubl. 3 ýyl tejribe we HTML5 we CSS3 dillerini bilmek zerur.
Onlaýn iş alyp barýan UX / UI web dizaýn kurslarynyň mugallymlaryna hem hödürlenýär. Bu ugurda 3 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan dalaşgärlere 100 müň rubldan gowrak aýlyk teklip edilýär.
Toýly Muhammetdurdyýew
Magtymguly adyndaky TDU-nyň žurnalistika hünäriniň talyby