Ginnesiň rekordlar kitabynda gaty geň we gaty şübheli üstünlikler bar. Häzirki belläp geçjek rekordymyzy hem geň hadysalaryň biri hökmünde kabul edip bolar. Rekordy gören adamlaryň kellesinde ýekeje sorag ýüze çykýar: “Näme üçin?”
Gizada kofe söýüjiler tarapyndan 7260 stakan kofe ulanyp Tutankhamonyň maskasynyň şeklini emele getirdiler. Bu pikiriň kime degişlidigi nämälim bolsa hem iň geň rekordlaryň arasynda Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.

Menzil GULMYRADOW
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy