GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi yza süýşürildi, diýip Russiýanyň Prezidentiniň metbugat-sekretary Dmitriý Peskow RIA Nowosti agentligine habar berdi. Ol 16-njy oktýabrda Daşkentde geçirilmelidi.
2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan GDA-da Özbegistan başlyklyk edip başlaýar. GDA-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň maglumatlaryna görä, GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi 16-njy oktýabrda wideomaslahat görnüşinde geçirilmelidi.