Sungat ussatlary hakynda gürrüň edilende dünýäniň meşhur sungat ussatlary, modadan başlap, güýmenje, moda hem-de gözellik ýaly birnäçe pudaklarda döreden kompaniýalaryň üsti bilen uly üstünlikler gazanyp, telekeçilere öwrülýärler. Şeýlelik bilen “OLBG” kompaniýasy markalaryna eýe bolan iň köp zähmet haklaryny gazanýan meşhur sungat ussatlarynyň sanawy düzüldi. Ýagny, bu sanawy hasaplamak üçin “Owler” -iň maglumatlary we neşirleri tarapyndan soňky bir ýyldaky çaklamalary esasynda alyndy.
Şeýlelikde dünýäniň markalaryna eýe bolan iň köp aýlyk alýan meşhurlaryň 10-lugyny size hödürleýäris:
1. Doktor. Dre-“Beats Electronics” (güýmenje). Girdejisi: 1 milliard 500 million dollar.
2. Kanye West – “Yeezy” (moda). Girdejisi: 1 milliard 300 million dollar.
3. Jessika Simpson – “Jessika Simpson ýygyndysy” (moda). Girdejisi: 1 milliard dollar.
4. Rianna – “Gözellik”. Girdejisi: 570 million dollar.
5. Rianna – “Gözellik” (moda öýi). Girdejisi: 387 million 600 müň dollar.
6. Jessika Alba – “Dogruçyl kompaniýa” (gözellik). Girdejisi: 380 million 900 müň dollar.
7. Keýt Hadson – “Fabletics” (moda). Girdejisi: 300 million dollar.
8. Kaýli Jenner – “Kaýli kosmetika” (gözellik). Girdejisi: 177 million dollar.
9. Rianna – “Savage X Fenty” (moda). Girdejisi: 150 million dollar.
10. Jeý-Z – “Tidal” (güýmenje). Girdejisi: 147 million 600 müň.

Hudaýberdiýew AÝMYRAT
Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby