Sebitde awtomobil bazarynda iň ýokary pese gaçyş gözegçilik edilen ýurtlar Ispaniýa (-40,6%), Italiýa (-38,9%), Fransiýa (-32%) we Germaniýa (-28,8%) boldy.
Ýewropa awtomobil öndürijiler Assosiasiýasynyň (ACEA) maglumatlaryna görä, ýewro zolakda ýerleşýän döwletlerde hasaba alnan täze awtomobilleriň sany 6 million 123 müň 852 sany emele getirýär. Geçen ýylyň şu döwründe bu görkeziji 9 million 2 müň 172 sany awtoulaga deň bolupdyr.
ÝewroBileleşige agza 27 döwletden ýedisi, şolaryň hatarynda Fransiýa we Ispaniýa iýulda awtoulaglary hasaba almaklyk ýokarlanandygyny aýdýar. Bulardan başga-da, Beýik Britaniýada, Islandiýa dawe Norwegiýada hem söwdalaryň dikelmegine gözegçilik edilýär.
Şu ýylyň geçen sekiz aýynda satuw mukdary azalan kompaniýalar Ýaponiýanyň Mazda (-45,7%) we Honda (-39,9%) hem-de Britaniýanyň Jaguar Land Rower (-40%) kompaniýalary boldy.