ABŞ-nyň Newada ştatynyň Las-Wegas şäherinde bu hepdede geçirilmeli UFC
turniri bolup geçdi. 31-nji awgust güni merkezi tutluşygyň garaşylan turniriniň
jemleri tamamlandy. Ýarym agyrlyk derejesinde geçen bu tutluşykda Entoni Smit
Aleksandr Rakiç özara gapma-garşy geldiler. Tutluşykdan bir gün öň iki sany
sportçy hem birmeňzeş – 92,9 kg agramy görkezdiler.
Merkezi tutluşyk doly üç raund dowam etdi we ýeňijiniň adyny ýaryşa
eminlik eden sport ussatlary anyklap berdiler. Üç sany emin hem bir sesden 30-26,
30-27, 30-27 hasaplarynda Rakiçiň ýeňijiligini üpjün etdiler.