Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen,
ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Rahim Hekimowiç Ataýew Türkmenistanyň Baş
prokurorynyň orunbasary wezipesine bellenildi
Şeýle hem ýustisiýanyň geňeşçisi Döwletmuhammet Bäşimmuhammedowiç
Mürrikow Türkmenistanyň Baş prokurorynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.