Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň
söwdalarynda geleşikleriň 33-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna Russiýadan, Beýik Britaniýadan we Owganystandan gelen
telekeçiler ýokary dykyzlykdaky polietileni, polipropileni we ECO-93 awtobenzini
(«Türkmengaz» DK) satyn aldylar. Şeýle hem Russiýa Federasiýasynyň,
Türkiýäniň, Azerbaýjanyň, Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri umumy
bahasy ABŞ-nyň 11 million 506 müň dollaryndan gowrak bolan reňklenen
tüýjümek önümleri, nah ýüplükleri satyn aldylar.
Manat serişdelerine Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden,
Türkiýeden, Ermenistandan hem-de Gazagystandan gelen işewürler jemi bahasy 3
million 146 müň manatlykdan gowrak bolan nah ýüplükleri satyn aldylar.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin ýokary dykyzlykdaky polietileni
(«Türkmengaz» DK), el halylaryny we pagta süýümini satyn aldylar. Geleşikleriň
jemi bahasy 70 million 250 müň manatdan gowrak boldy.