Taryhy boksçy Maýk Taýson täzeden ringe dolanýar.
54 ýaşly boksçy 15 ýyldan soň, ilkinji boks tutluşygyny geçirer. Ol sentýabr
aýynyň 12-sine özi ýaly köne boksçt Roý Jons Kiçi bilen duşuşar.
Kaliforniýada geçiriljek bu taryhy duşuşyk 8 raunddan ybarat bolar.
Karýerasy boýunça 58 tutluşyk geçiren Maýk Taýson soňky gezek 2005-nji ýylda
Kewin MakBraýd bilen tutluşypdy.