Iýul aýynda Türkmenistanda ähli metjitler we zyýarat edilýän ýerler
profilaktika işleri üçin ýapylypdy.
Türkmenistanyň Müftüliginiň buýrugyna laýyklykda, arassaçylyk işleri 31-nji
awgusta çenli uzaldyldy. Bu barada Müftüligiň administrasiýasy habar berýär,
diýip Turkmenportal belleýär.