15-nji iýuldan başlap, Türkmenistanda şäherara awtobus gatnawlary wagtlaýynça çäklendirildi. Bu barada «Türkmenawtoulaglary» agentligi öz resmi saýtynda habar berdi.
Bu çäklendirme arassalaýyş we zyýansyzlandyryş işleriniň geçirilmegi bilen baglydyr.
Saýtda habar berlişi ýaly, diňe «Arçman», «Mollagara», «Daşoguz» we «Baýramaly» şypahanalaryna awtobus gatnawlary amala aşyrylar.