Russiýadaky “Türkmenhowaýollarynyň” wekilhanasy COVID-19 pandemiýasy we ýolagçylaryň howpsuzlygy sebäpli awiakompaniýanyň ähli halkara gatnawlarynyň ýatyrylmagyny 2020-nji ýylyň 20-nji iýulyna çenli uzaldýandygyny habar berdi.

Ýatyrylan uçuşlaryň ýolagçylary peteklerini yzyna gaýtaryp bermek üçin ýüz tutup bilerler ýa-da uçuşlaryň täzeden başlamagyna garaşyp bilerler we indiki amatly uçuşlar üçin petekleri täzeden hasaba ladyryp bilerler.

Wagtlaýyn ýatyrylan uçuşlar:

Aşgabat – Stambul – Aşgabat

Aşgabat – Moskwa – Aşgabat

Aşgabat – Sankt-Peterburg – Aşgabat

Aşgabat – Kazan – Aşgabat

Aşgabat – Minsk – Aşgabat

Aşgabat – Almaty – Aşgabat

Aşgabat – Frankfurt – Aşgabat

Aşgabat – Birmingem – Aşgabat

Aşgabat – Amritsar – Aşgabat

Aşgabat – Deli – Aşgabat

Aşgabat – Dubaý – Aşgabat

Aşgabat – Abu Dabi – Aşgabat

Aşgabat – Pekin – Aşgabat

Aşgabat – Bangkok – Aşgabat