Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen Gulgeldiýew Daýanç Ýaranowiç işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministri wezipesinden boşadyldy.

Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministriniň orunbasary Gulmyrat Nurmyradowiç Agamyradowyň üstüne ýüklenildi.