«Covid-19» indi klinik jähtden Italiýada azaldy. Soňky barlag gözlegleri koronawirusyň öz täsirini ýitirýändigini görkezdi. Bu hakynda Italiýanyň San-Raffael şäher hassahanasynyň baş lukmany Alberto Zangrillo telewideniýedäki çykyşynda giň köpçülige habar berdi. Lukmanyň aýtmagyna görä, koronawirus pandemiýasy tiz wagtda ýaýraýyş gerimini peselder. Şol sebäpli hem näsaglar keseli ýeňil görnüşde geçirerler.

Atlantadaky Emori hemde Wirusologiýa institutynda geçirilen gözlegleriň dowamynda lukmanlar soňky 10 günüň dowamynda näsaglardan alnan barlag netijelerine esaslanyp, wirusyň täsir güýjüniň köp mukdarda peselendigini aýdýarlar.