“France Football” por¬talynyň habaryna görä¬, Senegally hüjümçi L¬iwerpul Sadio Mane i¬ň ýakyn transfer penj¬iresinde klubdan gitm¬ek isleýär. Munuň seb¬äbi – oýunçynyň baş t¬älimçi Ýürgen Klopdan¬ nägileligi. Nemes hü¬närmeni “Altyn top” b¬aýragyna (ýylyň iň go¬wy futbolçysy baýragy¬) dalaşgär görkezende¬, oňa däl-de, Liwerp¬ulyň gollandiýaly gor¬agçysy Wirgil wan Daý¬k üçin ses berdi. Ses¬ berişligiň netijesin¬de Mane dördünji, Wan¬ Dik bolsa ikinji orn¬y eýeledi.
Hüjümçi bilen häzirki¬ wagtda “Real Madridi¬ň” gyzyklanýandygy ha¬bar berilýär. Aýdylyş¬yna görä, klub bu tra¬nsfer üçin 150 millio¬n ýewro tölemäge taýy¬n.
Premýer-liganyň bu mö¬wsüminde Sadio Mane “¬Liwerpulyň” düzüminde¬ 26 oýna çykyp, 14 pö¬kgi geçirdi. Ýürgen K¬lopyň topary 29 oýund¬an soň 82 utuk bilen ¬öňde barýar.