Halkara futbol federasiýasynyň iş merkezi Ýewropanyň futbol ligalarynda 2000-nji ýylda doglan we ondanam ýaş zehinleriň oýun göterimini hasaplady.

 1. DUŞAN WLAHOWIÇ

2000-nji ýylda doglan Wlahowiç topary Fiorentinanyň bu möwsüm oýnan ähli oýunlarynyň 42%-nde ýer aldy.

 

 1. ÝASINE ADLI

Soňky döwür ýaşlara has köp bil baglaýan toparlaryň biri bolan Bordeaux-yň bir bölegine öwrülen Adli ähli oýunlaryň 43% göteriminde oýnady.

 

 1. WIKTOR GOMEZ

Espanýol toparynyň 2000-nji ýylda doglan zehini Gomez 45% oýun görkezijisi bilen sezony dowam etdirýär.

 

 1. NOAH KATTERBEK

2001-nji ýylda doglan Köln-li zehin 47% görkeziji bilen toparynyň üstünligine goşant goşmaga çalyşýar.

 

 1. OZAN KABAK

2000-nji ýylda doglan Ozan Şalke topary bilen oýunlaryň 54%-nde oýnady.

 

 1. BENOIT BADAŞILÝE

Monako-nyň ýaş zehini 56% oýnamak bilen toparynyň esasy oýunçysyna öwrülip başlady.

 

 1. HAMED TRAORE

2000-nji ýylda doglan Hamed Sassuolo toparynda 56% oýnamak bilen özüni ykrar etdirmek babatda ynamly barýar.

 

13.TAKEFUSA KUBO

57% oýnamak bilen, Mallýorkanyň düzümine girmekde kynçylyk çekmeýän zehiniň asyl topary Real Madrid bolup durýar.

 

 1. JORIS ÇOTARD

2001-nji ýylda doglan ýarymgoragçy toparynyň oýunlarynyň 59%-nde meýdança çykdy.

 

 1. AURELÝEN TÇOUMENI

Bordeux-den Monako toparyna transfer bolan ýaş zehin 59%-lik oýun görkezijisine eýe boldy.

 

 1. ALFONSO DEVIS

2000-nji ýyl bolmagyna garamazdan, Bawariýa ýaly meşhur toparda 59% oýun görkezijisi bilen özüni ykrar etdirmegi başaran Dewisiň transfer bahasy £25 milliona barabar.

 

 1. MARAŞ KUMBULLA

2000-nji ýyl zehin goragda oýnaýar we 61%-lik oýun görkezijisi bilen ünsi çekýär.

 

 1. MOHAMED SIMAKAN

Strasburgyň zehini 61%-lik oýun görkezijisine eýe.

 

 1. RAÝAN AIT-NOURI

Anjersiň geljekki ýyldyzy 68% oýun görkezijisi bilen janköýerleriň söýgüsini gazanmagy başardy.

 

 1. FERRAN TORRES

71% oýun görkezijisi bilen Walensiýanyň 2000-nji ýylda doglan ýaş zehini toparynyň esasy oýunçysyna öwrülip barýar.

 

 1. JEÝDON SANÇO

Iňlis zehin toparynyň oýunlaryna 80% gatnaşyp, ýewropada adyndan söz etdirmegi başardy.

 

 1. EDUARDO KAMAWINGA

Rennesiň bu möwsümdäki üstünligine öz goşandyny goşýan Kamawinga 89% oýna çykyp, toparynyň esasy oýunçylarynyň hataryna goşulmagy başardy.

 

 1. MAKS AARONS

Norwiç toparynda ýyldyza öwrülip barýan Aarons 92% bilen ähli oýunlarda diýen ýaly meýdança çykdy.

 

 1. SANDRO TONALI

2000-nji ýylda doglan zehin Bresçiýa toparynyň ýarym goragynyň esasy futbolçysyna öwrülmek bilen, 94% oýun görkezijisine eýe boldy.

 

 1. DEÝAN KULUŞEWSKI

Topary Parmanyň oýnan oýunlarynyň 95%-nde meýdança çykdy.

 

«Newashgabat».