Dünýä täsirini ýetirýän koronawirus epidemiýasyna uçran meşhur futbolçularyň sanawy:

 

  1. Daniel Rugani – Ýuwentus

Ýuventus klubynyň resmi beýanatynda 25 ýaşly goragçy Ruganiniň testlerinde koronowirusyň alamatlarynyň ýüze çykandygy, ýöne oýunçynyň özüni gowy duýýandygy bellenildi.

 

  1. Timo Hübers – Gannower 96

Nemes klubunyň 23 ýaşly oýunçysy Hüberse şenbe güni Hildesheim şäherinde gatnaşan çäresinde koronawirus ýokuşandygy çak edilýär.

 

  1. Jannes Horn – Gannower 96

Habarlara görä, Hornyň dogany Florianyň hem koronawirusa sataşandygy habar berilýär. Iki doganyň dynç günleri maşgala baýramçylygyndadygy mälim boldy.

 

  1. Manolo Gabbiadini – Sampdoriýa

Sampdoriýa klubunyň resmi saýtynda: «Oýunçynyň biraz gyzgyny bar, ýöne gowulaşýar. Klub hökmünde, berjaý edilmeli öňüni alyş çäreleriniň ählisini ýerine ýetirýäris» diýlip, beýanat berilýär.

 

  1. Mikel Arteta – Arsenal

«Arsenalyň» beren beýanaty: «Testleriň netijesinde Mikel Artetada koronawirusyň bardygy anyklanyldy we şol sebäpli ähli okuw merkezlerimiz ýapyldy. Oýunçylarymyzyň hemmesi karantinde».

 

  1. Kallum Hudson-Odoi – Çelsi

Çelsiniň beren beýanatynda futbolçy Callum Hudson-Odoi-iň koronawirusyna uçrandygy barada habar berilýär.

 

7/8. Duşan Wlahowiç; Patrik Katrone – Fiorentina

Fiorentina köýnekçesini geýýän Dusan Wlahowiç we Patrik Kutronede hem wirusyň alamatlary ýüze çykaryldy.

 

  1. Ezequiel Garaý – Walensiýa

Walensiýanyň goragçysy Ezequiel Garaý, koronawirusa sataşandygyny özüniň Instagram hasabyndan habar berdi.

 

  1. Elýakim Mangala – Walensiýa

Walensiýanyň ýene bir goragçysyElýakim Mangala hem edil şonuň ýaly…

 

  1. Bleýz Matuidi – Ýuwentus

Bleýz Matuidi täzelikde koronawirusa uçrandygyny aýan etdi.

 

Oýunçylaryň hemmesine saglyk dileýäs!

 

«Newashgabat».