Angliýanyň futbol çempionaty SARS-CoV-2 koronawirusynyň ýaýramagy sebäpli togtadyldy diýip, premýer-liganyň resmi web sahypasy habar berýär.

Bu karara klubuň paýdarlarynyň 13-nji martda geçirilen ýygnagynda gelindi. Şeýle hem, Angliýanyň ikinji, üçünji we dördünji futbol diwizionlary hem wagtlaýyn saklanyldy. Eger-de ýurtdaky ýagdaýlar kadalaşsa,  çempionatyň 4-nji aprelden başlap dowam etmegine garaşylýar.

Häzir iňlis premýer-ligasyndan “Arsenalyň” baştutany Mikel Arteta we “Çelsiniň” oýunçysy Calum Hudson-Odoi koronawirus bilen kesellediler. Infectedokançly türgenleriň doly sanawyny şu ýerden tapyp bilersiňiz. Ýokary liganyň ýerine ýetiriji direktory Riçard Masters Artetanyň we Hudson-Odoiniň çalt dikelmegini arzuw etdi.

Mundan başga, futbol çempionaty Italiýada, Ispaniýada, Fransiýada we Ýewropadaky beýleki köp ligalarda togtadylypdy.