Çeper elli zenanlar, elinden dür dökülýänler we nakgaşlar ýene-de öz üýtgeşik eserlerini köpçülige hödürläp, özboluşly dünýägaraýşy, güýçli fantaziýasy we işleriniň nepisligi bilen bu ýere gelenleri özüne maýyl etdiler.