2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, Hytaýyň hökümeti import önümleriniň 850-den gowrak görnüşi üçin salgytlary aşak düşürer.

Bu barada duşenbe güni HHR-iň tarif we salgyt syýasaty boýunça  döwlet geňeşi habar berdi, diýip Trend agentligi TASS-a salgylanyp habar berýär.

«2020-nji ýylyň ýanwaryndan başlap, harytlaryň 850-den gowrak görnüşleri üçin salgytlar üýtgediler we pese düşüriler» diýip, beýanatda aýdylýar.