Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda GDA-nyň, halkara guramalaryň çäklerindäki ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk,  şol sanda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 74-nji we 75-nji sessiýalarynyň gün tertibine degişli meseleler boýunça, şeýle-de daşary syýasaty meýilleşdirmek meseleleri boýunça geňeşmeler geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň saýtynyň habar berşine görä, geňeşmeleriň barşynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň 2019-2020-nji ýyllar üçin Maksatnamasyna laýyklykda iki ýurduň daşary syýsy edaralarynyň hyzmatdaşlygy meselelerine seredilip geçildi. Geňeşmeleriň önümçilikli häsiýetini belläp, gatnaşyjylar Türkmenistanyň 2019-njy ýylda GDA başlyklyk etmeginiň netijelerine ýokary baha berdiler, hyzmatdaşlygyň 2020-nji ýylda ileri tutulýan ugurlaryny, şeýle-de halkara guramalaryň çäklerindäki geljekki hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar.

Taraplar ikitaraplaýyn we sebit hyzmatdaşlygynyň ykdysadyýet, söwda, ulag, energetika ulgamlaryny, aýratyn hem  GDA agza döwletleriň strategiki ykdysady hyzmatdaşlygy baradaky Jarnamanyň kabul edilmegi bilen bagly hyzmatdaşlygyny yzygiderli ösdürmek üçin mümkinçilikleriň bardygyny bellediler.  Duşuşygyň barşynda medeni-ynsanperwer ugurdaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyga hem ýeterlik üns berildi.

Geçirilen geňeşmeleriň barşynda Türkmenistan bilen Russiýanyň daşary syýasy edaralarynyň arasyndaky ikitaraplaýyn, sebitara we halkara gün tertibiniň esasy meselelerinde bir-birege düşünişmegiň ýokary derejesini nygtadylar. Şeýle syýasy geňeşmeleri yzygiderli geçirmeklige ikitaraplaýyn gyzyklanmanyň bardygy bellenildi.