Türkmen oba hojalyk institutynyň 1-nji ýyl talyby Gylyçmyrat Döwletow

 • Güllere beslenen gözel ýurdumda,
 • Ynsanperwer gatnaşyklar berkeýär.
 • Dünýä ady dolan Lider goýnunda,
 • Ilimiz abadan, halkym bagtyýar.
 • Eşretli zamanyň hözürin görüp,
 • Okaýas, bilimden alyp binýady.
 • Rowaçlyklar içre bagta ýar bolup,
 • Watanymyň ady Dünýä ýaýyldy.
 • Päk arzuwlaň hasyl bolýan mesgeni
 • – Sowulmaz ýazlaryň ülkesi, ýurdum.
 • Synlanyňda diýarymyň keşbini
 •  – Ýada salýar ajap düýşleň ýorgudyn.
 • Bu goja zeminiň juwan ýüregi,
 • Pederleriň namysynyň tugydyr.
 • Şu eziz Watanyň perzendi bolmak
 • – Ýer ýüzünde iň bagtly duýgydyr.